Lapse õiguste arutelud

Lapse õiguste eriprogrammi filmid, millele järgnevad arutelud:

TEISIPÄEVAL, 17.11
APOLLO KINO SOLARIS:
16.00 NINO (Saal 3)

Arutelu toimub pärast filmi kinosaalis. Osalevad Maria Tammesalu Õiguskantsleri Kantseleist ja Tõnu Poopuu sotsiaalministeeriumist.

17.00 HOIDJA (Saal 2)
“Kui laps saab lapse”

Seksuaalkäitumist ja -tervist puudutav film käsitleb teismeliste ootamatu rasestumisega seotud küsimusi. Levinud arusaama kohaselt pole lastel teatud küsimustes ja olukordades sõnaõigust, kuigi see on vastuolus lapse õiguste põhimõtetega. Noore inimese õigus otsustada enda keha ja tuleviku üle ei pruugi leida lähedaste toetust ja mõistmist. Alaealiste valikuvõimalusi ja vastutusvõimet lahkav film paneb küsima – kas nii peabki olema.

Arutelu festivali klubis Stalker algab 19.00. Osalevad Margit Sarv Õiguskantsleri Kantseleist, naistearst ja noorte nõustaja Kai Part, Heidi Rätsep teismelisi lapsevanemaid toetavast MTÜ-st Caritas Eesti ja Sigrid Petoffer asendusperesid toetavast MTÜ-st Oma Pere.

19.00 AMATEUR TEENS (Saal 2)

Arutelu toimub pärast filmi kinosaalis. Osalevad Anu Leps ja Brit Tammiste justiitsministeeriumist, veebikonstaabel Maarja Punak Politsei- ja Piirivalveametist ning Kristel Päll tugiõpilasliikumist tutvustavast noorteühingust TORE.

KOLMAPÄEVAL, 18.11
COCA-COLA PLAZA:
14.30 PÄÄSULINNUD (Saal 8)

Arutelu toimub pärast filmi kinosaalis. Osalevad Maria Tammesalu Õiguskantsleri Kantseleist ja koerateraapia spetsialist Maarja Tali.

15.30 KARI (Saal 10)

Arutelu toimub pärast filmi kinosaalis. Osalevad Brit Tammiste justiitsministeeriumist, Anna Frank Tallinna Laste Turvakeskusest, Triin Kahre perekeskusest „Sina ja Mina“, ning Joanna Karu sotsiaalministeeriumist.

APOLLO KINO SOLARIS:

15.00 MASK, MILLE TAHA PEITUD (Saal 7)
“Mehed ei nuta? Stereotüüpidest kantud kasvatuse mõju lapsele ja ühiskonnale”

Ole mees! Käitu nagu mees! Mehed ei nuta! Esmapilgul näib, et nii spordis, meelelahutuses kui ka ühiskonnas üldiselt juurdunud maskuliinsuse ülistamine kompenseerib puudujääke, mille tingib tunnete tahaplaanile jätmine. Kuid millised on tagajärjed tegelikult? Mis üldse on maskuliinsus? Aga feminiinsus? Liialt levinud on arusaam, et õige mees saavutab lugupidamise jõu ja karmi käega, mitte hoolivuse ja empaatiavõimega. Ühiskonnas levinud hoiakud peegelduvad laste kasvatamises. Kust tulevad eeskujud? Millised rollimudelid tänaseid poisse ja mehi mõjutavad? Aga tüdrukuid ja naisi? Kuidas kasvatada tervet ja enda tunnetest teadlikku last? Kuidas aidata katkisi hingi ja tunnistada tundeid?

Arutelu festivali klubis Stalker algab 17.00. Osalevad Andra Reinomägi Õiguskantsleri Kantseleist, paarisuhte koolitaja, ajakirjanik ja saatejuht Hannes Hermaküla, koolipsühholoog ja psühhoterapeut Auli Andersalu-Targo, meestearst ja pikaaegne skaudijuht Kristjan Pomm ning seksuaalhariduse ekspert ja noorte koolitaja Kristina Papsejeva.

NELJAPÄEVAL, 19.11
APOLLO KINO SOLARIS:
17:00 OMA LAPS (Saal 7)
“Kui lasta lastel rääkida…”

Film jälgib haaravalt, kuidas lapsed osalevad peresiseste otsuste tegemises ning kuidas nad argiseid ja olulisi küsimusi vanematega arutavad ja läbi räägivad. See film on pilguheit samasooliste vanemate laste ellu, mis toob vaatajani laste endi arvamused ja kogemused oma rõõmudest ja muredest. Selgub, et need ei erine sugugi teiste laste omadest. Nende laste värske ja eluterve pilk oma elule võib aidata arutelus selliste perede vajadusi ja elukorraldust paremini mõista.

Arutelu festivali klubis Stalker algab 19.00. Arutelu korraldab Lastekaitse Liit.

REEDEL, 20.11
COCA-COLA PLAZA:
14:00 BLANKA (Saal 10)

Arutelu toimub pärast filmi kinosaalis. Osalevad Anu Leps ja Kaire Tamm justiitsministeeriumist, Ly Rüüs sotsiaalministeeriumist ja Ly Kasvandik Tervise Arengu Instituudist.

APOLLO KINO SOLARIS:
15:00 MIDAGI PAREMAT ON TULEKUL (Saal 7)

Arutelu toimub pärast filmi kinosaalis. Osalevad Kiira Gornischeff Lastekaitse Liidust ja Kärt Mere vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlevast MTÜ-st EAPN Eesti.

16:00 AMATEUR TEENS (Saal 3)
“Just Google it!”

Film keskendub noore inimese arenguga seonduvatele küsimustele ja probleemidele ning seksuaalsele enesemääramisõigusele. Mängu tuleb ka sotsiaalmeedia kurjem pool. Äratundmist ning mõtlemisainet aruteluks leiavad sellest filmist nii noored ise kui täiskasvanud.

Arutelu festivali klubis Stalker algab 18.00. Osalevad Anu Leps ja Brit Tammiste justiitsministeeriumist, veebikonstaabel Maarja Punak Politsei- ja Piirivalveametist ning Kristel Päll tugiõpilasliikumist tutvustavast noorteühingust TORE.

17.00 MASK, MILLE TAHA PEITUD,  (Saal 7)

Arutelu toimub pärast filmi kinosaalis. Osalevad Andra Reinomägi Õiguskantsleri Kantseleist, eksperdid Kristina Papsejeva Eesti Seksuaaltervise Liidust ja Kelly Grossthal Eesti Inimõiguste Keskusest.

 

 

LAUPÄEVAL, 21.11
APOLLO KINO SOLARIS:
14:15 MINU VÄIKE ÕDE (Saal 7)

Arutelu toimub pärast filmi kinosaalis. Osalevad Malle Hallimäe Lastekaitse Liidust ja Ere Vasli MTÜ-st Peaasjad.

18:00 KROKODILL GENNADI (Saal 2)
“Tänavasõda”

Film räägib Ukraina tänavalastest ja nende seotusest narkomaaniaga ning kogukonna aktivistide altruismist ja lastekaitsesüsteemi kitsaskohtadest nende abistamisel. Arutelu võimaldab vaadata otsa neile ühiskonnast unustatud lastele, kes elavad tänaval, ning mõelda, kas ja kui palju leidub neid Eestiski.

Arutelu festivali klubis Stalker algab 20.00. Osalevad Mati Sinisaar Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskusest, Annegrete Johanson mobiilse noorsootööga tegelevast MTÜ-st RuaCrew, lastepsühhiaater Anne Kleinberg, Veronika Svištš arengukoostööga tegelevast MTÜ-st Mondo, lastekaitse valdkonna ekspert ning endine sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Anniki Lai ning Põhja prefektuuri narko ja organiseeritud kuritegude talituse juht Leho Laur. Modereerib Rasmus Kagge ERR-ist.